Bilgi ve Belge Yöneticileri Topluluğu

Kulübün kısa tarihçesi

BBYON Topluluğu kulübü, 2012 yılında o dönemin bilgi ve belge yönetimi bölümü öğrencileri tarafından kurulmuştur. 2012-2013 akademik yılı itibariyle faaliyet göstermektedir.

Bilimsel çalışma ve araştırma faaliyetleriniz 

Bünyemizde yapılan bilimsel çalışma ve araştırma faaliyetleri bulunmamaktadır.
Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri

MERTCAN ERENKAYA Yönetim Kurulu Üyesi (Kulüp Başkanı)
ESMA NUR KÜLÇÜR Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Yardımcısı)
SUDE AKGÜN Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman)
MEHMET EMİN KESKİNSOY Yönetim Kurulu Üyesi (Yazman)
MURATCAN KAYA Yönetim Kurulu Üyesi
BESTE ERDEM Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
GÜLCİHAN SANCAKTAR Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
AYŞE BALOĞLU Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
MARAL KIZILKAYA Denetleme Kurulu (Başkan)
BUSE ÖZDEMİR Denetleme Kurulu Üyesi
MEVA YEŞİLTAŞ Denetleme Kurulu Üyesi
AYŞE HAZAL YILMAZ Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Kulübün vizyon ve misyonu

Misyonumuz, kütüphane, arşiv ve dokümantasyon alanları ile uğraşan ve bu alanlara ilgi duyan öğrencilerin bu alanlardaki bilgilerini arttırmaktır.
Vizyonumuz, Okuma alışkanlığının arttırılması, kütüphanelerin ve arşivlerin tanıtımı ve kullanımlarının teşvik edilerek yaygınlaştırılması, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinin tanıtılması için toplantılar / etkinlikler düzenlenmesi, alanımıza yönelik yayınlar hazırlanması ve gelecekte bu çalışmaları sistematik hale getirerek yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesidir.

Kişisel gelişime dayalı ne tür faaliyetler yapılıyor?

Beş yıldır gerçekleştirdiğimiz “İçimizden Biri” etkinliğinde, kütüphane ve arşiv stajını yapan öğrenci arkadaşlarımız üyelerimize staj yaptıkları kurumlar hakkında bilgi vermektedirler ve gelen soruları cevaplandırılmaktadır.

Gelecekte yapmayı planladığı faaliyet alanları

BBYON Topluluğu olarak gerçekleştireceğimiz her etkinlikte toplumun her yaş grubunu ele alıp, bilinçlendirici ve özendirici çalışmalar yapacağız. “BBYON TOPLULUĞU BÜLTENİ” adıyla çıkış sıklığı 6 ay olan bir öğrenci bültenimiz bulunmaktadır; içerisinde öğrenci arkadaşlarımız tarafından gönderilmiş olan şiir ve denemeler ile onlarla yapılan röportajlara, alanımızla ilgili faaliyetlerde bulunan mesleki derneklerimize, yakın zamanda alanımızla ilgili yapılmış etkinliklere, meslektaşlarımızdan gelen yazılara ve bir meslektaşımızın biyografisine, yeniden keşfedeceğimiz kütüphane ve arşivlere ve daha birçok şeye yer verilmektedir.

Sponsorluk veya üyelere yönelik burs desteği anlaşmaları

Faaliyetlerimize, etkinliklerimize yardımcı olacak iç ve dış paydaşlarla sabit sponsorluk anlaşmamız bulunmamaktadır. Her faaliyet için alanımız içi özel sektör firmalarından maddi sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz.

Kulüp üyelerine yönelik düzenli olarak yapılan eğitimler

Düzenli işleyen eğitim programımız bulunmamaktadır.

Yurtdışı eğitim desteği ve rehberlik yardımı

Evet, akademik alanda gelişim için bilgiler sunuyoruz.

Kulübü diğer kulüplerden ayıran özellikler

Kulübümüz gerek akademik, gerek sosyal açıdan yaptığı etkiliklerle her daim tebrik görmüştür

Farklı kulüp veya bölümlerle düzenlenen eğitim faaliyetleri

Hayır bulunmamaktadır.

Geçmişten günümüze danışmanları ve kulüp başkanlarına dair bilgiler

Danışmanımız ilk günden itibaren aynı öğretim üyesdir. Klüp tarihçesi, her başkanın dönemi özel bir defterde geleceğe ışık tutması için saklanıyor.

Kulübün dijital arşivi

Külübümüzün dijital arşivi mevcuttur. Bu arşiv kulübümüzün mail adresinin bulut deposunda bulunmaktadır. Bu arşivde; kulüp üye listesi formu, faaliyet raporları, üye iletişim bilgileri, etkinlik fotoğraf ve videoları vb. mataryeller bulunmaktadır.


Üyelerin aidiyet duygusunu artırmak için çalışmalar

Kulüp ayraçlarımız bulunmaktadır.

Sosyal medya hesapları

Facebook: BBYON Topluluğu
Twitter: iübbyon
Instagram: bbyon_toplulugu
Youtube:Bbyon Topluluğu